Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Kirlilik Analizleri

Kirlilik Analizleri

Sidebar Image

Eurofins, pestisitler, REACH direktifi kapsamına giren kimyasallar, radyoaktif bileşikler, PCBler ve yüzey ve içme sularında eser Perfluorinli Yüzey Aktif maddeleri içeren tüm organik ve inorganik kirleticilerin analizlerinde uzun yıllardır hizmet vermektedir.

Perflorlu Tensidler

 • Bio-yük testi
 • Perflorooktansülfonik asit testi (PFOS)
 • Perflorooktonik asit testi (PFOA)
 • Perflorononanoik asit testi
 • Balık, midye, deniz yosununda ağır metaller ve POPler için test
 • Bio-yük analizi
 • Pestisit kalıntı analizi
 • Katran yağı ile kirlenmiş arazilerde heterosiklik bileşiklerin değerlendirilmesi ve izlenmesi: polisiklik aromatik hidrokarbonlar, BTEX, fenoller, alifatik karbonhidratlar
 • Herbisit testi
 • Böcek ilacı testi
 • Mantar ilacı testi
 • Akredite analizler
 • Yasa ve yönetmeliklere göre analizler
 • Özel paketler ve tarama
 • Sezyum 134, Sezyum 137
 • İyodür 131
 • Radyum 226, Radyum 228
 • Stronsiyum 90
 • Uranyum 234, Uranyum 235, Uranyum 238
 • Kurşun 210
 • Karbon 14
 • Kobalt 60
 • Plütonyum 238, Plütonyum 239/240
 • Kimyasalların Kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması (REACH)
 • REACH aday listesi kimyasalları: plastikleştiriciler, ağır metal bileşikleri, boyalar, alev geciktirici maddeler, sentetik mineral elyaflar vb

BIO Testleri

Heterosiklikler

Pestisitler

Radyoaktivite

REACH-Taraması