Eurofins Turkey >> Servislerimiz >> Örnekleme ve Gözetim

Örnekleme ve Gözetim Hizmetleri

Dünya Çapında Tedarik Zinciri Kontrolü

İthalat ve ihracatçılar ürünlerinin menşeinden tüketiciye kadar olan süreçte devamlı olarak kalitesini korumak için zorluklarla karşı karşıyadırlar. Avrupa'ya vardıktan sonra ürünlerinin test edilip şartnamelere aykırı olduğu bulunduğunda, ithalatçılar bu ürünlerin imhası için ciddi bedel ödemek zorunda kalabilir.

Ürünün taşınması sırasında ortaya çıkabilecek kalite değişiklikleri her zaman mümkün olabilir. Ancak ürün yüklenmeden önceki kalitesinin yetkin bir laboratuar tarafından kontrol edilmiş olması bir çok riskleri bertaraf eder.

Küresel tedarik zinciri boyunca müşterilerin ve hükümütlerin artan taleplerini karşılamak için sürekli olarak ürün durumunun izlenmesi gerekir.

Gıdaların hammadde olarak, yarı-mamul ve bitmiş mamul olarak tedariği karmaşık bir konudur ve yasal gereklilikler ve lojistik konularında güncel bilgi gerektirir.

Ulusal gerekliliklere tam uyum sağlamak, bağımsız üçüncü parti kontrollerine olan ihtiyacı da beraberinde gerektirir. Numune gönderirken, özel yasal kısıtlamalar ve uluslararası etiketleme, gümrük sorunları ve yasal engeller çıkarabilir. 

Küresel tedarik zincirleri ile ilgili olarak değerli bilgiler

Eurofins, önemli tedarik ve ürettim pazarlarında geniş bir gözetim ağına ve laboratuvarlara sahiptir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası profesyonel organizasyon, komite ve dernek üyeliklerinin yanısıra lider araştırma enstitüleri ile işbrilikleri vasıtasıyla da bilgilerini her daim güncel tutar. 

Temsili Örnekleme ve lojistik

 Dünya çapında temsili ve bağımsız örnekleme ve süratli analiz sonuçları, müşterilere ithalattın çok öncesinden gerekli tüm bilgileri sunar. Eurofins, gümrük işleri ve gönderimler de dahil olmak üzere, numunelerin tüm lojistikleri ile ilgilenir.

Eurofins, sürekli olarak eğitilen gözetmenler ağına sahiptir. Bu gözetmenler temsili örnekleme ve klasik yükleme öncesi  gözetimleri (PSI) yaparlar ve bu hizmetlere dair rapor hazırlarlar. 

Denetim ve Danışmanlık 

Eurofins, Tecrübli ve onaylanmış denetçilerinin sayesinde - ISO 22000, FSSC, IFSgibi uluslararası standartlara uygun veya özel müşteri talepleri doğrultusunda denetimler de yapabilmektedir. 

Numune Alımı konusunda bizden hizmet almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz