Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Yakıt Analizleri

Yakıt Analizleri

Sidebar Image

Eurofins ASTM standartlarına ve yakıt - biyoyakıt sanayi özelliklerine göre ürünleri sınıflandırmak için analizler sunmaktadır.

Mineral yağ, atık yağ ve yağ iadesi için test analizileri yapılmaktadır.

Yakıt

 • Her türlü yakıt analizi
 • CO2 analizi
 • O2 analizi
 • Su içeriği
 • Azot ve kükürt içeriği
 • Isıl seviyesi
 • Eurofins kullanılmakta olan yağın durumu ve kullanılmış yağın atık yönetimi uygulamalarının her ikisinin de analizi için, geniş bir analiz yelpazesi sunmaktadır.
 • Hidrolik ve yağlama yağı için, analiz parametreleri partiküller, emülsifikasyon, viskozite, asidite ve aşınma artıklarını içerir.
 • Kullanılmış yağ analizleri için, PCB, toplam organik klor, kalorifik değer parametreleri vardır.

Yağ

 • Eurofins kullanılmakta olan yağın durumu ve kullanılmış yağın atık yönetimi uygulamalarının her ikisinin de analizi için, geniş bir analiz yelpazesi sunmaktadır.
 • Hidrolik ve yağlama yağı için, analiz parametreleri partiküller, emülsifikasyon, viskozite, asidite ve aşınma artıklarını içerir.
 • Kullanılmış yağ analizleri için, PCB, toplam organik klor, kalorifik değer parametreleri vardır.