Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Toprak Analizleri

Toprak Analizleri

Sidebar Image

Zemin etüdü ve toprak iyileştirme projeleri için toprak ve yer altı suyunda çevre ile ilgili parametrelerin analizi büyük önem taşımaktadır. Eurofins ağır metaller, TPH, PAH, EOX, aromatikler, VOC ve pestisitler ile glikol ve ftalatlar gibi standart olmayan parametrelerin ICP-AES, ICP-MS, (LVI)-GC/MS, HPLC and LC-MS içeren modern teknikleri kullanarak rutin analizlerini yapmaktadır. Günümüzde kullandığımız ön işlem ve analitik metodlar ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara tamamen uygundur.

Kirletilmiş Alanlar ve Toprak

 • Nen ve NVN suit: seçmek için geniş bir süit çeşitliliği
 • Organik parametrelerin analizi
 • Bireysel analizler
 • Toprakta asbest analizi
 • AP04 soruşturma, SG1, SB1, SG2, SB2, U1 ve U2 analiz suitleri
 • Örnek hazırlama, kompozisyon soruşturma ve süzüntü testleri. TPH-GC, siyanür, aromatik, ağır metaller ve anyonların gibi bireysel parametreler de AP04 soruşturması içinde ayrı ayrı analiz edilebilir
 • Diğerleri arasında süzüntü testleri; kolon testleri, shaking testi ve difüzyon testi
 • Asfalt
 • Yıkıntı ve plaka malzemelerinde asbest analizi
 • Kuru madde, organik madde, tane boyutu, metaller, EOX, PAH, TPH GC, OCP, PCB, CaCO3 parametrelerini de içeren geniş bir çamur analiz kapsamı
 • Çamurda asbest analizi
 • Ulusal uyum deklarasyonları analizleri
 • Besin analizleri
 • Ağır metaller ve diğer POPler
 • Kanun ve yönetmeliklere göre analizler
 • 200'den fazla bileşiğin kantitatif analizi
 • Tüm analizler ISO 17025'e göre akreditedir
 • Kısa raporlama süreleri
 • Soğutma elemanları ve koruyucu kimyasalları da içeren örnek paketleme malzemeleri
 • Küçük numune hacimleri

Bina & İnşaat Malzemeleri

Sediment & Çamur

Kompost (organik gübre)

TerrAttesT®