Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Hava Analizleri

Hava Analizleri

Sidebar Image

Hava ve baca gazı analizleri yaşam kalitemizi korumak için çok önemlidir. Eurofins emisyon analizleri, ortam havası testi, bina ve çalışma ortamlarında iç ortam havası ve toprak havası için geniş bir hava analiz hizmet yelpazesi sunmaktadır. Eurofins uluslararası onaylı kalite sistemleri ve ilgili akreditasyon ve onayları altında çok geniş bir metod seçimi kullanmaktadır.

Emisyon

 • Ulusal kurallara uygun olarak hava kirleticilerinin baca gazı ölçümleri
 • Referans metodlarla ağ ve karşılaştırma ölçümleri
 • Kabul ve garanti ölçümleri
 • Fırın sıcaklık ölçümleri
 • Verimlilik hesapları, tesis optimizasyonu
 • Proses optimizasyonu bağlamında balanslar
 • Olfaktometri, koku tayini
 • Kirlenmiş alanları tanımlamak için hızlı bir yöntem olarak toprak gazı testi
 • Olası iç ortam hava kirliliği tahmini için toprak gazı testi
 • Çöp gazında araştırmalar
 • Tehlikeli maddelerin gerekli ölçümlerinin yürütülmesi
 • Test planlarının oluşturulması
 • İç hava kalitesi izleme
 • Kirletici yüklerin belirlenmesi (kimyasal ve bakteriyolojik)
 • Havalandırmanın belirlenmesi
 • İklim faktörlerinin belirlenmesi, VOC Testi
 • Proje yönetimi
 • Asbest, küf, radon, PCB testi
 • Kurşun, cıva, kadmiyum ve CFC (kloroflorokarbonlar) için görsel denetimler
 • Örnekleme ve değerlendirme
 • Kullanımınız için farklı paketler: Standart, genişletilmiş, boru
 • Mikrobiyolojik durum
 • Nem
 • Kimyasal emisyonlar
 • Trafik kirliliği
 • Havalandırma etkisi
 • Ahşap lambri kokusu

Toprak Gazı

Endüstriyel Hijyen

İç Ortam Havası

RenoSens

İç Ortam ScreenAir