Servislerimiz >> Çevre Analizleri >> Atık Analizleri

Atık Analizleri

Sidebar Image

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık kavramını üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlar.

Eurofins, Avrupa mevzuatına göre jenerik atığın sınıflandırılması için tüm atıkların analizini yapabilmektedir. Örneğin; yapı malzemeleri, asbest, uçucu kül, curuf, çamur

Örnekleme

 • Yapı malzemeleri, asbest ve atık örnekleme planları
 • Binalarda örnekleme
 • Sanayi alanlarının örneklemeleri
 • Kimyasallar ve diğer tehlikeli atıkların analizi
 • Jenerik atık sınıflandırma (sanayi, inşaat sektörleri)
 • Tehlikeli sınıf özelliği
 • Atık malzeme değerlendirme
 • Organik kirleticilerin süzülmesi
 • Biyodegradabilite testi
 • Atık
 • Tarım için toprak
 • Organik gübre
 • Toksik testler (Daphnia Magna)
 • Katı/sıvı atıkların kimyasal ve ekotoksikolojik karakterizasyonu

Kimyasal Analizler

Transfer Testleri

Toprak Geridönüşümü

1.      Ekotoksikolojik Testler