Tüketici Ürünleri Testleri >> Hakkimizda >> Politikalar Personel

Politikalar - Personel

Your industry, our focus

Eurofins Policies Staff

Politikalar

Çevre politikası beyanı

Eurofins çevre bilinci, yatırım ve eylem hususunda köklü bir üne sahiptir.

Bunun da ötesinde, çevresel sürdürülebilirlikteki etkinliğin, aynı zamanda insanlara, topluluklara, ekonomiye ve gezegenin geleceğine pozitif sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan bir yaklaşım gerektirdiğine inanıyoruz.

Bunu başarmak için temel nokta ve eylemler:

 • İşlemleri değerlendirerek ve mümkün olduğunca verimli olmasını sağlayarak atık miktarını en aza indirgemek.
 • Müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar arasında, hem dahili hem de harici olarak geri dönüşümü aktif bir şekilde teşvik etmek.
 • Çalışanlarımıza çevre konularında bilgi sağlamak ve bilinçlendirmek için bir eğitim programı (periyodik olarak gözden geçirilmiş) uygulamak ve kendi performanslarını ve şirket performansını artırmalarına destek vermek.
 • Yukarıda belirtilen programın doğru anlaşıldığını ve uygulandığını kontrol etmek için düzenli iç denetimler yapmak.
 • Eurofins PT'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin tüm çevre mevzuatlarını karşılamak veya aşmak.
 • Faaliyetlerimizin yerel ve küresel çevre üzerindeki zararlı etkilerinin sorumluluğunu kabul etmek ve bunları azaltmayı taahhüt etmek, çevre üzerindeki etkisini ölçmek ve sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirlemek.
 • Verimliliği artırırken atıkları ortadan kaldırmak için süreçlerimizde Yalın (Lean) programlar uygulamak. Paydaşlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından benzer ilkelerin benimsenmesini teşvik etmek.
 • Sürdürülebilirlik değerlendirmesi sağlamada proaktif bir pozisyon almak, müşterilerimizin şirketlerinin genel kurumsal gelişmeyi bozmadan çevresel uygulamaları gerçekleştirebilmeleri için teklifimize bir dizi “yeşil hizmet” dahil etmek.

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemleri, birimlerimizin her birinde ilgili Kalite Güvence departmanları tarafından Yönetimin gözetimi altında oluşturulmakta, yürütülmekte ve sürdürülmektedir ve ilgili hizmet ve faaliyet alanlarına uygulanabilmektedir.

Tüm sistemler, programlar, prosedürler ve talimatlar, personelin tüm hizmetlerin müşterinin gereksinimlerini karşıladığından emin olmalarını sağlamak için gerekli şekilde belgelenmiştir.

Güvenlik ve Sağlık Politikası

İnsanlarımızı en değerli varlığımız olarak değerlendirdiğimiz gerçeğine dayanarak, Güvenlik ve Sağlık, Eurofins PT için büyük önem taşımaktadır.

Güvenlik ve Sağlık Politikası standartlarımız uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumludur ve şirket genelinde tüm seviyelerde uygunluğun devamını ve etkinliğini sağlamaktayız.

Temel nokta ve eylemler:

 • Her bir Eurofins PT çalışanı, yönetmeliklere ve dahili protokollere ve etkin bir Güvenlik ve Sağlık Politikası kurum kültürünü teşvik etme yükümlülüğüne uygun olarak Güvenlik ve Sağlık risklerini en aza indirme sorumluluğuna sahiptir.
 • Yönetim ve amirler, ofislerdeki, laboratuarlardaki ve harici çalışma alanlarındaki tüm personelin sağlık ve güvenliklerinden ve ilgili ekiplerine ilgili SOP, Davranış Kuralları ve Güvenlik ve Sağlık Politikasını iletmekten sorumludur.
 • Her çalışan, kendisinin ve etrafındakilerin görevini güvenli bir şekilde yerine getirmesinden ve sağlığından sorumludur. Güvenli davranışlar gerçekleştirdiğimiz her görevin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket tesislerinde ya da tedarikçilerimizin iş yerlerinde ya da yolda müşterilerimiz adına işimizin gerçekleştirilmesi sırasında, güvenli olmayan bir durum ya da davranış fark ettiğimizde buna müdahale etme - ve yönetime bildirme - sorumluluğumuz vardır.

 • İş dışındaki güvenlik de Eurofins PT çalışanları tarafından temel ilke olarak değerlendirilmektedir.

Bu amaçla işbirlikçi bir yaklaşım benimsemekteyiz:

 • çalışanlarımızı bu taahhüdün benimsenmesine dahil etmek;
 • personele konuyla ilgili dahili ve düzenli eğitim vermek;
 • politika beyanlarımızı ve kullanım kılavuzlarımızı periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde sistemleri geliştirmek;
 • süreç uyumunu sağlamak için iç prosedür ve politikalarımızı müşterilerimiz tarafından sağlananlarla eşleştirmek;
 • tüm yukarıda belirtilenlerin doğru anlaşıldığını ve uygulandığını kontrol etmek için düzenli iç denetimler yapmak.

Eurofins PT, bu taahhüdü kurumsal yapımız dahilinde ve ötesinde benimseyerek sektörümüzde öncü bir rol almayı hedeflemektedir.

Safety and Health policy

İş yerinde Sağlık ve Güvenlik bizim için tek seferlik bir durum değil, sürekli bir döngüdür

 

Personel - Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır.

Hizmetimizin kalitesi, açık bir şekilde personelimizin becerilerine, kabiliyetine, esnekliğine ve çalışmasına bağlıdır.

Eurofins, iş gücünü test piyasasında lider olma tutkusuna en büyük katkıyı yapan tek kişi olarak görmektedir.

Şirket, beş farklı millet tarafından resmedilen birçok farklı kültürün entegre edilmesiyle Grup Çalışma Konseyinde başlı başına zenginleştirilmiştir.

İşe Alım, Ücretlendirme ve Cinsiyet Eşitliği

Şirket, çalışanların, özellikle yeterlilik ve beceri seviyelerine ilişkin iyi bir şekilde seçilmesinin, eğitilmesinin, geliştirilmesinin ve yönetilmesinin, operasyonel performansımızın artmasına neden olduğuna inanmaktadır. Bu, hem bireysel hem de kolektif performansı teşvik etmek için tasarlanmış çekici bir ücret politikasının yanı sıra yüksek kaliteli işe alım ve eğitim gerektirmektedir. Bu temelde amacımız, Grup bünyesindeki her bir bağlı şirketteki kadın ve erkek çalışanlar arasında muamele eşitliğidir.

Engelli Politikası

Eurofins şirketleri, fırsat eşitliğini savunmakta ve engelli kişilere, ister zaten Eurofins çalışanları olsun, ister başvuruda bulunanlar olsun, diğerleriyle aynı değeri vermektedir. Eurofins, profesyonel ilerlemenin sadece bireyin yeteneğine, performansına ve katkısına dayandığı bir çalışma ortamı oluşturmaktadır.

Eğitim

Eğitim programlarımız, çalışanlarımızın sektördeki en son gelişmelerin yanı sıra hızlı hareket eden Bilgi Teknolojileri ortamı ile güncel kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Toplu Sözleşmeler ve İş Konseyleri

Bağlı ortaklıklar ve iştirakler nezdinde bir dizi toplu sözleşme vardır.

Bağlılık ve iletişim kolaylığı

Amacımız, gereksinimlerini karşılayan hizmetler sunmak için müşterilerimizle kilit bir ortak olarak çalışmaktır. Müşteri ihtiyaçlarını dinleme ve müşteri hedefleriyle uyumlu, kişiye özel, ancak uygun fiyatlı çözümler geliştirme konusunda kendimizle gurur duymaktayız.

Kendini işine adamış hesap ve müşteri hizmetleri personellerimiz ihtiyaçlarınızın eksiksiz ve zamanında karşılanmasını sağlayacaktır.

Müşteriler ayrıca, açıklanması gereken herhangi bir talebin karşılanması için teknik uzmanlarımıza doğrudan erişime sahiptir.

 • Gizlilik yönetimi

Eurofins’in personeli sıkı gizlilik standartlarına uymakta olup herhangi bir müşteri bilgisini onay almadan açıklamaz.

Tüm test sonuçları, denetim ya da inceleme raporları ve diğer gizli bilgiler yalnızca müşterinin projelerinde doğrudan yer alan Eurofins çalışanları ve müşterinin şirketindeki onaylanmış kişiler ile paylaşılacak, sıkı gizlilik içinde kullanılacak ve müşterinin ön izni olmaksızın üçüncü şahıs veya taraflara açıklanmayacaktır.

 • Çalışma performansı ve uyum kontrolü

Çalışanlarımızın görevlerini kurumsal değerlere uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak için, organizasyonumuz genelinde aşağıdakiler gibi yalın süreçler ve sıkı kontroller uygulanmaktadır:

 • Tüm prosedürleri, müşteri şikayetlerini ve şirket operasyonlarını gözden geçirmek için aylık bazda tam yönetim değerlendirmeleri.
 • Standartlardan herhangi bir sapma tespit edilir edilmez düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
 • Sürekli eğitim programları ve laboratuvar ağımızda teknik uyum.
 • Teknik güncellemeler ve düzenleyici bilgiler, haber bültenleri aracılığıyla yayılmakta ve bilgilerin eşit oranda erişilebilir olmasını sağlayarak kurum içinde erişilebilecek şekilde veri tabanlarına dosyalanmaktadır.