Servislerimiz >> Gıda Kontrol Laboratuvarımız >> Uygulamalı Ar - Ge Hizmetleri

Uygulamalı Ar - Ge Hizmetleri

Gıdaların işlenmesi, ambalajlanması, kalite değişimlerinin incelenmesi konularında Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. Konusunun uzmanı araştırıcılar tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Gıda bilimi ve teknolojisinin çoklu disipliner yapısına uygun olarak değişik meslek dallarındaki uzmanların oluşturduğu ekiplerle proje bazında AR-GE çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yeni ürün geliştirme, var olan ürünlerin kalitesini iyileştirme, verimliliği artırma üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Verilen bu hizmetler firmaya özel çalışmalar olduğu için gizlilik esaslarına gereken özenin gösterilmesi temel kuraldır.

Eurofins'ten servis alabileceğiniz konuları aşağıda bulabilirsiniz ;

  • Gıda Formülasyonları
  • Ürün Geliştirme
  • Gıda Üretimi Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
  • Gıda Prosesleri Validasyonları
  • Gıda İşlenmesi, Ambalajlanması ve Depolanmasına ilişkin Ar-Ge Projeleri