Gıda Analiz Grupları >> Moleküler Biyoloji Analizleri >> GDO

GDO

Sidebar Image

GDO testi, sadece genetik olarak değiştirilmiş organizmaların tespitinden fazlasıdır. Artan ekim rakamları, uluslar arası ticaret ve ülkelere göre değişen farklı onay limitleri, tohum gıda ve yemlerde uzman, ürüne göre özelleşmiş analiz stratejileri ve yetkin danışmanlığı ihtiyacını doğurmuştur. 

Klasik analiz stratejileri 3 adımda yapılmaktadır: 

  1. GDO Tarama - GDO ların hızlı ve düşük maliyetli olarak Tespiti

 GMO analiz stratejileri genelde kalitatif tarama ile başlar ki, bu da GMO varlığının belirlemesinde güvenilir bir tarama sağlar. Özellikle, ürünlerini 'GDO yoktur' etiketi ile pazarlamak isteyen üreticiler için kapsamlı bir tarama yöntemi esastır 

  1. GDO İdentifikasyon - Ürünlerin pazarlanabilirliğinin güven altına alınması

Birçok bölgede, onaylanmamış GDO lar için %0 tolerans veya çok düşük limitleri bulunmaktadır. Eğer bir GDO nun belli bir ülkede onayı yok ama diğer bir ülkede mevcut ise, bu durum en ufak GDO kalıntıları olsa bile, ürünün pazarlanmasında sorunlar yaratabilir.

 Spesifik tespit yöntemleri ile bu onayı olmayan GDO lar tanımlanabilir veya kapsam dışı tutulabilir. Dolayısı ile spesifik identifikasyon yöntemleri ham maddelerin ve işlenmiş  ürünlerin pazarlanabilirliği yönünde önemli bir doğrulamadır. 

  1. GDO Kantifikasyonu - Etiketleme kararı

Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların onayının yanısıra, belli bir eşik düzeyinin üzerindeki GDO içerikleri de ülkelere göre farklı düzenlenmektedir. Avrupa Birliğinde örneğin, teknik olarak onaylanmış GDO ların tesadufi ya da kaçınılmaz bulaşmaların %0.9‘a  kadar olanı etiketlemeden muaftır.

Eurofins konusunda uzman teknik personeli ile müşterilerimize özel tasarlanmış, tohumdan son ürüne kadar tüm üretim zincirinde üreticilere ürünlerinin kalitesini garanti eden kapsamlı analiz stratejileri sunar. 

GDO tarama yöntemleri, GDO identifikasyon ve GDO kantifikasyon testlerimiz için bizlerle iletişime geçiniz.