Gıda Analiz Grupları >> Moleküler Biyoloji Analizleri >> DNA Kalıntı Testleri

DNA Kalıntı Testleri

Sidebar Image

Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO), hakkında konuşulduğunda, çoğunlukla konu genetik olarak değiştirilmiş bitkilere odaklanır. Ancak, GDO lar aynı zamanda biyolojik ve tıbbı araştırmaların yanısıra ilaç ve kimya endüstrileri gibi alanlarda da uygulanmaktadır. Bu ürünlerde genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmalar (GMMO)  hassas ve belirli DNA analizleri ile tespit edilebilir. 

Gıda ve Yem

Gıda ve yem sanayinde çeşitli maddeler GMMO kullanılarak üretilmektedir. Basit katkı maddeleri veya diyet takviyeleri gibi aminoasitlerden, aromalardan, yardımcı madde olarak kullanılan enzimlere kadar, fermantasyon süreçleri ile elde edilen geniş bir ürün grubu vardır. B2 Vitamini (riboflavin), H Vitamini (biotin), C Vitamini (askorbik asit) ve B12 Vitamini gibi vitaminler bugünlerde biyo-teknolojik süreçler ile daha sık üretilenlerdir. Kullanılan GMMO nun kalıcı DNA'sı nihai üründe bulaşma teşkil edebilir. Dolayısıyla, GMMO ve onun DNA varlığı, yeni bir ürünün onayı ve devam eden kalite kontrolü için önemli bir bileşendir. 

Biyo-farmasötikler

Çoğalan sayıdaki eczacılık ürünleri bakteri (E.coli), maya (P.pastoris) veya ökaryotik hücre hatları (CHO, HEK294, PER.C6®) gibi barındırıcı organizmalarda üretilmektedir.

Bu biyo-farmasötikler, barındırıcı hücre kültüründen gelen DNA yolu ile kontamine olmuş olabilirler.

Dünya Sağlık Örgütü WHO ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (Gıda ve İlaç Kurumu, FDA) ve Avrupa'daki (Avrupa İlaç Kurumu, EMA) gibi ilgili kurumlar, biyo-farmasötiklerdeki barındırıcı hücrenin kalıcı DNA sının potansiyel risklerine dikkat çekerler. Tüm yetkili makamlar, bir biyo-farmasötikten kalıcı DNA fragmanlarının bir hastanın genomuna gen aktarımı olasılığını en yüksek risk olarak göz önüne alırlar. Böyle bir durumda, istenmeyen bir etki sadece potansiyel bir DNA sekansına değil, aynı zamanda hastaya rastgele genom aktarımı ile de oluşur.