Gıda Analizleri >> Gıda Analiz Grupları >> Moleküler Biyoloji Analizleri

Eurofins İstanbul Moleküler Biyoloji Analizleri

Sidebar Image

Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara genel olarak “Genetiği Değiştirilmiş Organizma, GDO”  denilmektedir. Genetik değişim genellikle yabancı bir DNA parçasının organizmanın kalıtım maddesi ile bütünleşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Modern Biyoteknolojinin en geniş kullanım alanlarından birisi tarım ve hayvancılıktır. Yüksek miktarda ve kalitede ürün almak için geleneksel kültür çeşitlerinin genetik yapıları değiştirilmektedir.  Elde edilen avantajların yanı sıra bu ürünlerin canlılara ve çevreye olası riskler üzerindeki tartışmalar nedeniyle tüm ülkelerde konulan yasalarla üretim aşamasından ürünler piyasaya sürülünceye kadar geçen süreç denetlenmekte ve analiz sonuçlarına göre aksiyon alınmaktadır.

 

Dünyanın birçok ülkesinde gıda ve yem ürünlerinde GDO kullanımı ile ilgili farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde, Biyogüvenlik Mevzuatı kapsamında gıdalarda GDO’lu ürün kullanımı yasaklanmıştır. Yem numunelerinde ise Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış bazı GDO tiplerinin %0,9’a kadar kullanımına izin verilmektedir. 

Eurofins  uzmanlarının  bu konuda yetkinliği dünya çapında kabul görmüş olup pek çok ülkede ve ülkemizin bir çok laboratuvarında kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) GDO analizinin yapılmasında Eurofins analiz kitleri kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarımızda Real-Time PCR ile GDO Tarama Testi(35S/NOS/FMV), Event Spesifik GDO Tanımlama ve orijin belirleme analizleri yapılmaktadır

 

Eurofins İstanbul Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarının portföyünde bulunan analizler hakkında lütfen bilgi alınız.