Gıda Analizleri >> Gıda Analiz Grupları >> Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

Sidebar Image

Tüketici sağlığını korumada gıda hijyeninin ve bu kapsamda gıda mikrobiyolojisinin özel bir yeri ve önemi vardır. Gıda hijyeni ile ilgili önlemlerin amacı, olası olumsuz etkilerden tüketiciyi korumaktır. Ürünlerin mikrobiyolojik durumu, raf ömrü ve buna bağlı gıda bozulmaları ile de yakından ilgilidir.

 Gıda güvenliğinin temel prensibi, ürünlere mikrobiyal bulaşmayı önlemek veya tolere edilebilir düzeye düşürmektir. Bunun sağlanabilmesi mikrobiyal bulaşmaya neden olan kaynakların bilinmesi ve kontrol altına alınması ile mümkündür. Mikroorganizmalar gıdalara hammadde, üretim, taşıma ve depolama aşamalarında bulaşır. Bu nedenle mikrobiyolojik testlerle, ürünlerin hijyenik durumu ve mevzuatlara uygunluğunun sağlanıp sağlamadığı sürekli izlenmektedir. Laboratuarlarımızda gıda bozulmasına neden olan mikroorganizma seviyeleri belirlenmekte ve gıda zehirlenmesine neden olan patojenlerin analizi akredite test yöntemleri kullanılarak tespit edilebilmektedir.

Güçlü laboratuvar altyapısına ve uzmanlaşmış ekibe sahip Eurofins laboratuvarları hem klasik hem de hızlı mikrobiyolojik analiz yöntemleri ile gıda mikrobiyolojisi alanında güvenilir bir çözüm ortağıdır.

 

Hijyen Kontrolleri ; 

İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmelerini ve tüketicinin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketime sunuluncaya kadar genel hijyen kurallarına uygunluğunun kontrolleri yapılmaktadır.  Bu kapsamda hammadde, yarı mamul ve tüketime hazır gıdalardan analiz örnekleri alındığı gibi üretim hattı, çalışma ortamı, alet ekipmanlar, personel kontrolü için de eğitimli uzman kadromuz tarafından swap örnekleri alınarak laboratuvarımıza uygun taşıma koşullarında ulaştırılmakta ve analizleri yapılmaktadır. Benzer şekilde üretim ve çalışma ortamlarından hava örnekleri alınarak mikrobiyolojik kontrolleri yapılmaktadır.

 

Analizlerini yapabildiğimiz bazı mikroorganizmalar : 

 • Bacillus Cereus
 • Campylobacter spp
 • Clostridium  perfringens
 • Cronobacter sakazakii
 • E.Coli
 • E.Coli 0157
 • Enterobacteriaceae
 • Enterococci
 • Fecal Coliform
 • Coliform
 • Laktik Asit bakterisi
 • Listeria spp
 • Lipolitik bakteri
 • Maya-Küf
 • Psudomonas spp
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus aureus Enterotoksini
 • Sülfit indirgeyen anaerob bakteri
 • Toplam mezofilik aerobik bakteri
 • Vibrio cholarea
 • Vibrio parahaemoliticus

Test ettirmek istediğiniz diğer bakteriler ya da bakteri identifikasyonları hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşın.