Kimyasal Analizler >> Kalıntı Ve Bulaşan Analizleri >> İnorganik Bulaşanlar

İnorganik Bulaşanlar

Sidebar Image

Arsenik, kurşun, kadmiyum ve cıva gibi ağır metaller çevresel ortamlarda bulunmaktadır. Ağır metal emisyon kaynakları  kısmen doğal kaynaklı (volkanlar, kötü hava tahribatı) kısmen de sanayileşme sonucu ortaya çıkan antropojenik (duman, atık su, özel atıklar ve araba egzozları ) etkenlerdir. Bu ağır metaller toprak ve su veya atmosferik sedimentler yoluyla sebzelere ve hatta ileri giderek hayvansal gıdalara bulaşırlar.

Ayrıca, uygun üretilmeyen teneke gıda ambalajları yolu ile kalay kutu içindeki gıdaya bulaşabilir. 

Ürününüz toksik olarak güvenli ve tüm yasal gereklilikler ile uygunluk içinde mi?

Eurofins Grup bünyesindeki, İnorganik Bulaşanlar Analiz Yetkinlik Merkezi sizlere tüm gıda ve yemde çeşitli metal ve iz element incelemeleri sunar. Ayrıca, radyonüklid Sezyum-137 gibi gıda radyoaktivite analizleri de  verilen hizmetler arasındadır.