Kimyasal Analizler >> Besin Öğeleri Analizleri >> Karbonhidrat ve Diyet Lifleri

Karbonhidrat ve Diyet Lifleri

Sidebar Image

Kimyasal açıdan, karbonhidrat Cm(H2O)n ampirik formüllü organik bileşendir. Bu, karbon, hidrojen ve oksijenden oluştuğu anlamındadır. Karbonhidrat kelimesi daha çok biyokimyada sakkarit (Yunanca'da şeker demektir) ile eş anlamlıdır. Karbonhidratlar dört kimyasal gruba ayrılırlar. Monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler. 

Mono - ve disakkaritler genel olarak şeker olarak anılırlar ve düşük molekül ağırlıkları vardır. Örneğin, glikoz, fruktoz (Mono), şeker ve laktoz (di).

Oligosakkaritler tipik olarak ikiden ona kadar monosakkaritlerden oluşurlar.  Oligosakkaritler, ve özellikle de prebiotikler, tüketildiğinde bağırsaklarda çeşitli bakteriyel gruplarını uyardıklarından, sağlık için olumlu etkileri vardır. Polisakkaritler karbonhidrat polimerleridir ve homo ve heteropolysaccharides olarak ikiye ayrılırlar. Nişasta, selüloz, glikojen ve beta-glukan bunların örneklerindendir, yani bir tür monosakaritten türemiş karbohidratlardır. Hetero-polisakkaritler farklı türlerdeki monosakkaritlerden oluşmaktadırlar ve tamamı diyet lifleri olarak sınıflanabilir. Örnekleri hemiselüloz, pektin, pentosan, guar gum ve karrageenandır.

Karbonhidratlar gıda ve yemlerin çok önemli bileşenleridir ve enerji kaynağı, tatlandırıcı, fiziksel özellik belirleme (doku ve viskozite gibi) ve diyet lifi gibi çok sayıda fonksiyonları vardır. Bu da hammaddeler de dahil olmak üzere gıda ve yemlerdeki karbonhidrat kompozisyonlarında ve içeriğinde yüksek kalitede analiz yapılma zorunluluğunu getirmiştir. 

Rutin Karbonhidrat Testleri

Karbonhidrat testlerimiz mümkün oan en hızlı raporlama süresi içinde en doğru şekilde analiz yapmayı hedefler. Bu gibi uzmanlık gerektiren testlerinizi güvenilir kaynaklara outsource etmeniz daha çalışmalarınıza veri katacağı gibi, güvenilir sonuçlar ile size zaman ve para kazandıracaktır. 

Karbonhidrat portföyümüz çeşitli  monosakarittirdisakkarit ve oligosakkarit testlerinden oluşur. Test broşürümüzü bilgisayarınıza indirerek, rutinleştirdiğimiz tüm testlerimize göz atabilirsiniz. 

Monosakkaritler CnH2nOn (ki burada n genelde 5 veya 6 dır) moleküler formülü olan en basit karbonhidrat birimleridir. Monosakkaritler genellikle  renksizdirler ve suda çözünürler. Ksiloz, ribozve arabinoz birer pentoz  örnekleridir. Bu da karbonhidratların beş karbon atomları olduğunu gösterir. Fruktoz, galaktoz, mannoz ve ramnoz gibi karbonhidratlar hexosdurlar, yani altı tane karbon atomları vardır ve C6H12O6moleküler formülü oluştururlar. 

Disakkaritler, bir glıkosıdık bağ ile birleşmiş  iki monosakkaritlerdir. Glisodik bağdaki anomerik karbon yapılandırmasına bağlı olarak, α- or β-konfigürasyona sahip olabilirler. Disakkarit örnekleri, sellobiyoz, maltoz, sukroz, ve laktozdur. 

Oligosakkaritler tipik olarak iki ile on arası karbonhidrat birimi içerirler. Oligosakkaritlerin birçok fonksiyonları olabilir. Genel olarak proteinlerde veya lipid lerde O- veya N-bağlantılı, uyumlu amino asit yan zincirlerinde bulunurlar. Rutin testlerimiz, malto-oligosakkaritler, palatinose, verbascose ve stachiose’u da içerir. 

Alditol Testi

Alditollar, şeker veya poliol olarak da bilinirler, hem mono hem disakkarit olabilirler ve şekere kıyasla düşük kalorilerinden dolayı sıkça gıdalara ilave edilirler ve böylece düşük kalorili tatlandırıcı olarak nitelenirler. Alditollar hidrojene karbonhidrat formlarıdır ki, zaten karbonil grupları birincil ve ikincil hidroksil gruplarına düşürülmüştür. Gıda ürünlerinde, diğerlerinin yanı sıra, ksilitol, sorbitol, mannitol ve isomalt gibi çeşitli alditollar kullanılır. 

Nişasta Testi

Nişastalardaki toplam resistance , bozulmuş ve jelatinize edilmiş nişasta içeriği ile toplam  maltodekstrini belirlemek için birçok yöntem geliştirdik. Ayrıca, amiloz / amilopektin oranının hem saf nişastada hem de karmaşık gıdalarda belirlemesi de kapsamımızın bir parçasıdır. 

Nişasta doğal bir sebze polisakkaritdir ve günlük gıdalarımızda büyük çeşitliklerde mevcuttur. Bitkilerde glikoz depolama işlevi vardır ve böylece bir enerji kaynağıdır. Kimyasal açıdan bakıldığında, nişasta bir homopolimer glikozdur. Uzun doğrusal dalsız 1 →4-α-D-glikoz birimleri (amiloz) zincirlerinden ve / veya uzun α-1 →6 dallı zincir 1 →4-αbağlantılı D-glikoz birimlerinde (amilopektin) oluşur. Nişastalarda yenilenen birim disakkarit maltozdur.