Gıda Analizleri >> Gıda Analiz Grupları >> Kimyasal Analizler

Kimyasal Analizler

Sidebar Image

Her besin doğal olsun veya olmasın çeşitli sayıda kimyasal madde içerir. Bu bileşiklerin çoğu gıdanın besin değerini ve estetik kalitesini etkiler. Günümüz şartlarında gıdaların standardize edilmesi, insan sağlığının korunması, beslenme problemlerinin çözümü ve tahşiş (aldatma) olaylarının önlenmesi için gıdaların çeşitli yönlerden analiz edilmeleri gerekir. Bir üründe ne kadar çok özellik ölçülebilirse, o ürünün kalitesi hakkında o kadar çok bilgi edinilmiş olur. Gıda maddelerinin yüksek kalitede ve tüketici sağlığına zarar vermeyecek nitelikte güvenli olarak üretilmesi zorunluluğu ve bu amaca yönelik yürürlükteki mevzuatların uygulanması büyük ölçüde laboratuvar çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ile mümkündür.

 

ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuarlarımızda son teknoloji imkanları ve bilimsel gelişmeler kullanılarak analizler yapılmakta ve hammaddeden son ürüne kadar gıdaların kimyasal analiz sonuçları  doğru ve hızlı bir şekilde elde edilmektedir.

 

Gıda maddelerinde kontrol amaçlı gerçekleştirilen kimyasal analizler kalitatif ve kantitatif olarak uygulanmaktadır.  Kalitatif analizler, incelenecek olan gıda maddelerinde hangi  bileşik, iyon veya elementlerin bulunup/bulunmadığı ile ilgili analizleri içerirken;  kantitatif analizler, kalitatif olarak varlığı tespit edilen maddelerin ne oranda yer aldıklarını belirleme amacıyla yapılan  analizleri kapsamaktadır.

 

Gıdalarda kimyasal analizler genel olarak besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, lipitler, mineraller, vitaminler) ve besin değeri olmayan öğelerin (Doğal olarak besin içinde meydana gelen bileşikler, gıda katkı maddeleri, bulaşanlar, işlem esnasında oluşan ürünler) tespitine dayanmaktadır.