Gıda Analizleri >> Gıda Ürün Grupları >> Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

Sidebar Image

Yağ içerikli bitkiler, içerdikleri yağların zengin besleyici özelliklerinden dolayı insanoğlunun en eski ekim ürünleri arasındadır. Yeni kaynaklar, modern üretim teknikleri ve çeşitli karışık ürünler ile, günlük hayatımızda serbestçe seçebildiğimiz bir çok çeşitlilikte yağların (rafine, soğuk-basım ve saf) ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yağların analiz edilebilirliği ve değerlendirilebilirliği için (pazarlanabilirliği, özellikleri,  notası, NGO su) konu ile ilgili mutlak öneme sahip özel bilgilerin yanı sıra, yağların kompozisyonları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Ayrıca, karmaşık analiz tekniklerinde güncel bilgi sahibi olunması kaçınılmazdır. Eurofins olarak üreticiler, perakendeciler, bilim, araştırma ve komisyonları, organizasyon ve paneller ile olan işbirliğimiz sayesinde sizlere en güncel bilgi düzeyinde hizmet sağlamaktayız.